Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 22.03.2013
Дата публікації 25.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Новопавлівський гранітний кар*єр"
Юридична адреса* 53282,Дніпропетровська область Нікопольський район с.Кам*янське вул.Озерна,40
Керівник* Івженко Марина Олександрівна - Виконавчий директор. Тел: 0566675053
E-mail* ngk@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Черговими загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «Новопавлівський гранітний кар’єр» від 22 березня 2013 року прийнято рішення:
1. У зв’язку із закінченням терміну повноважень діючої наглядової ради (окрім голови наглядової ради - Ченської В.В., повноваження якої припиняються 16.12.2014 р.), та за внесеною пропозицією акціонером товариства Ченською В.В., яка володіє 21,97% часткою в статутному капіталі емітента, щодо переобрання всіх членів наглядової ради на другий термін у діючому складі, всю діючу наглядову раду, переобрати на другий термін у діючому складі:

- Голова наглядової ради - Ченська Вікторія Вікторівна (посадова особа обрана Головою наглядової ради на підставі протоколу Наглядової ради № 03/13 від 25 березня 2013 року). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 21,97%. Строк призначення посадової особи 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Керуючись ч.2 ст. 32 Конституції України, особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних та посад, які обіймала;
- член наглядової ради – Ченська Тетяна Володимирівна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 20%. Строк призначення посадової особи 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Керуючись ч.2 ст. 32 Конституції України, особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних та посад, які обіймала;
- Ченська Наталія Вікторівна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 24,5%. Строк призначення посадової особи 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Керуючись ч.2 ст. 32 Конституції України, особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних та посад, які обіймала;
- Кігалова Лариса Іванівна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Строк призначення посадової особи 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Керуючись ч.2 ст. 32 Конституції України, особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних та посад, які обіймала.

2. У зв’язку із закінченням терміну повноважень голови ревізійної комісії – Коленко Наталі Володимирівни та за внесеною пропозицією акціонером товариства Ченською В.В., яка володіє 21,97% часткою в статутному капіталі емітента, щодо переобрання всіх членів ревізійної комісії на другий термін у діючому складі, всю діючу ревізійну комісію, переобрати на другий термін у діючому складі:

- Голова ревізійної комісії – Коленко Наталя Володимирівна (посадова особа обрана Головою ревізійної комісії на підставі протоколу ревізійної комісії № 01/13 від 25 березня 2013 року). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,00001%. Строк призначення посадової особи 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Керуючись ч.2 ст. 32 Конституції України, особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних та посад, які обіймала;
- Член ревізійної комісії – Малиновська Ольга Володимирівна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0 %. Строк призначення посадової особи 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Керуючись ч.2 ст. 32 Конституції України, особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних та посад, які обіймала;
- Член ревізійної комісії –Хайруліна Юлія Володимирівна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0 %. Строк призначення посадової особи 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Керуючись ч.2 ст. 32 Конституції України, особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних та посад, які обіймала.

Наглядовою радою публічного акціонерного товариства «Новопавлівський гранітний кар’єр» прийнято рішення від 25 березня 2013 року (протокол № 03/13 від 25 березня 2013 року) припинити повноваження членів ради директорів, у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді:
- Фінансовий директор (головний бухгалтер) – Малиновська Любов Василівна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Особа перебувала на посаді з 26.03.2010 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних;
- Технічний директор – Климова Надія Трохимівна.
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Особа перебувала на посаді з 26.03.2010 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Наглядовою радою публічного акціонерного товариства «Новопавлівський гранітний кар’єр» прийнято рішення від 25 березня 2013 року (протокол № 03/13 від 25 березня 2013 року) обрати до складу ради директорів:
- член ради директорів фінансовий директор (головний бухгалтер) – Малиновська Любов Василівна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Строк призначення посадової особи – 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Керуючись ч.2 ст. 32 Конституції України, особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних та посад, які обіймала
- член ради директорів технічний директор – Климова Надія Трохимівна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Строк призначення посадової особи – 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Керуючись ч.2 ст. 32 Конституції України, особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних та посад, які обіймала.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконавчий директор Івженко Марина Олександрівна