Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 26.03.2013
Дата публікації 26.03.2013 10:34:37
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Новопавлівський гранітний кар*єр"
Юридична адреса* 53282,Дніпропетровська область Нікопольський район с.Кам*янське вул.Озерна,40
Керівник* Івженко Марина Олександрівна - Виконавчий директор. Тел: 0566675053
E-mail* ngk@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР»
1.2. Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00292304
1.4. Місцезнаходження емітента: 53282, Дніпропетровська область, Нікопольський
р-н, с. Кам’янське, вул.. Озерна, 40
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0566) 67-51-11
1.6. Електронна поштова адреса емітента: vat.ngk@mail.ru
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://00292304.smida.gov.ua/
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Черговими загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «Новопавлівський гранітний кар’єр» від 22 березня 2013 року прийнято рішення:
1. У зв’язку із закінченням терміну повноважень діючої наглядової ради (окрім голови наглядової ради - Ченської В.В., повноваження якої припиняються 16.12.2014 р.), та за внесеною пропозицією акціонером товариства Ченською В.В., яка володіє 21,97% часткою в статутному капіталі емітента, щодо переобрання всіх членів наглядової ради на другий термін у діючому складі, всю діючу наглядову раду, переобрати на другий термін у діючому складі:
- член наглядової ради - Ченська Вікторія Вікторівна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 21,97%. Строк призначення посадової особи 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Керуючись ч.2 ст. 32 Конституції України, особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних та посад, які обіймала;
- член наглядової ради – Ченська Тетяна Володимирівна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 20%. Строк призначення посадової особи 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Керуючись ч.2 ст. 32 Конституції України, особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних та посад, які обіймала;
- член наглядової ради - Ченська Наталія Вікторівна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 24,5%. Строк призначення посадової особи 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Керуючись ч.2 ст. 32 Конституції України, особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних та посад, які обіймала;
- член наглядової ради - Кігалова Лариса Іванівна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Строк призначення посадової особи 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Керуючись ч.2 ст. 32 Конституції України, особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних та посад, які обіймала.
2. У зв’язку із закінченням терміну повноважень голови ревізійної комісії – Коленко Наталі Володимирівни та за внесеною пропозицією акціонером товариства Ченською В.В., яка володіє 21,97% часткою в статутному капіталі емітента, щодо переобрання всіх членів ревізійної комісії на другий термін у діючому складі, всю діючу ревізійну комісію, переобрати на другий термін у діючому складі:
- член ревізійної комісії – Коленко Наталя Володимирівна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,00001%. Строк призначення посадової особи 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Керуючись ч.2 ст. 32 Конституції України, особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних та посад, які обіймала;
- член ревізійної комісії – Малиновська Ольга Володимирівна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0 %. Строк призначення посадової особи 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Керуючись ч.2 ст. 32 Конституції України, особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних та посад, які обіймала;
- член ревізійної комісії –Хайруліна Юлія Володимирівна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0 %. Строк призначення посадової особи 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Керуючись ч.2 ст. 32 Конституції України, особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних та посад, які обіймала.
3.Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Виконавчий директор (підпис) Івженко Марина Олександрівна

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконавчий директор Івженко Марина Олександрівна