Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 26.03.2013
Дата публікації 26.03.2013 11:06:55
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Новопавлівський гранітний кар*єр"
Юридична адреса* 53282,Дніпропетровська область Нікопольський район с.Кам*янське вул.Озерна,40
Керівник* Івженко Марина Олександрівна - Виконавчий директор. Тел: 0566675053
E-mail* ngk@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР»
1.2. Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00292304
1.4. Місцезнаходження емітента: 53282, Дніпропетровська область, Нікопольський
р-н, с. Кам’янське, вул.. Озерна, 40
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0566) 67-51-11
1.6. Електронна поштова адреса емітента: vat.ngk@mail.ru
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: http://00292304.smida.gov.ua/
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Наглядовою радою публічного акціонерного товариства «Новопавлівський гранітний кар’єр» прийнято рішення від 25 березня 2013 року (протокол № 03/13 від 25 березня 2013 року) припинити повноваження членів ради директорів, у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді:
- Фінансовий директор (головний бухгалтер) – Малиновська Любов Василівна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Особа перебувала на посаді з 26.03.2010 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних;
- Технічний директор – Климова Надія Трохимівна.
Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Особа перебувала на посаді з 26.03.2010 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
Наглядовою радою публічного акціонерного товариства «Новопавлівський гранітний кар’єр» прийнято рішення від 25 березня 2013 року (протокол № 03/13 від 25 березня 2013 року) обрати до складу ради директорів:
- член ради директорів фінансовий директор (головний бухгалтер) – Малиновська Любов Василівна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Строк призначення посадової особи – 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Керуючись ч.2 ст. 32 Конституції України, особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних та посад, які обіймала
- член ради директорів технічний директор – Климова Надія Трохимівна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0%. Строк призначення посадової особи – 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Керуючись ч.2 ст. 32 Конституції України, особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних та посад, які обіймала.
Наглядовою радою публічного акціонерного товариства «Новопавлівський гранітний кар’єр» прийнято рішення від 25 березня 2013 року (протокол № 03/13 від 25 березня 2013 року) обрати головою наглядової ради - Ченську Вікторію Вікторівну. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 21,97%. Строк призначення посадової особи 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Керуючись ч.2 ст. 32 Конституції України, особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних та посад, які обіймала.
3.Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Виконавчий директор Івженко Марина Олександрівна

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконавчий директор Івженко Марина Олександрівна