Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 26.03.2013
Дата публікації 26.03.2013 11:14:27
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Новопавлівський гранітний кар*єр"
Юридична адреса* 53282,Дніпропетровська область Нікопольський район с.Кам*янське вул.Озерна,40
Керівник* Івженко Марина Олександрівна - Виконавчий директор. Тел: 0566675053
E-mail* ngk@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОПАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР»
1.2. Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00292304
1.4. Місцезнаходження емітента: 53282, Дніпропетровська область, Нікопольський
р-н, с. Кам’янське, вул.. Озерна, 40
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0566) 67-51-11
1.6. Електронна поштова адреса емітента: vat.ngk@mail.ru
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: http://00292304.smida.gov.ua/
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Ревізійною комісією публічного акціонерного товариства «Новопавлівський гранітний кар’єр» прийнято рішення від 25 березня 2013 року (протокол № 01/13 від 25 березня 2013 року) обрати головою ревізійної комісії – Коленко Наталю Володимирівну. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,00001%. Строк призначення посадової особи 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Керуючись ч.2 ст. 32 Конституції України, особа не дала згоди на поширення інформації щодо паспортних даних та посад, які обіймала;
3.Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Виконавчий директор Івженко Марина Олександрівна

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконавчий директор Івженко Марина Олександрівна