Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Дата здійснення дії: 20.05.2014
Дата публікації 21.05.2014 10:52:51
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Новопавлівський гранітний кар*єр"
Юридична адреса* 53282,Дніпропетровська область Нікопольський район с.Кам*янське вул.Озерна,40
Керівник* Івженко Марина Олександрівна - Виконавчий директор. Тел: 0566 69 17 55
E-mail* vat.ngk2014@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Новопавлівський гранітний кар’єр» у відповідності до п. 10 Розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 року, повідомляє, що 20.05.2014 року Емітентом самостійно було встановлено факт несвоєчасного розкриття особливої інформації про зміни в складі посадових осіб Товариства, а саме, щодо дострокового припинення дії повноважень Голови ревізійної комісії – Коленко Н.В., що виникла після проведення чергових загальних зборів акціонерів 28 березня 2014 року.
Несвоєчасне розкриття особливої інформації відбулося у зв’язку з новим, платним порядком отримання коду доступу до особистого кабінету на загальнодоступній інформаційній базі данних НКЦПФР, що передбачає укладення Договору про надання послуг з інформаційно-технічної підтримки з Державною установою «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», яка надає послуги з інформаційно-технічної підтримки з метою розміщення Емітентом інформації у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.
Таким чином, ПАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр» 01.04.2014 року направило на адресу ДУ «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» Договір про надання послуг з інформаційно-технічної підтримки № 2014/ІТП – 11697 від 28.03.2014 р.
Однак, ані протягом наступної доби, ані протягом 2-3 тижнів Товариство не отримало від ДУ «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» листа з кодом доступу до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що унеможливило вчасне розкриття ПАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр» особливої інформації у строки, встановлені законодавством. З моменту отримання коду доступу до особистого кабінету на загальнодоступній інформаційній базі данних НКЦПФР, Товариство неодноразово намагалося розмістити особливу інформацію, проте з організаційно-технічних причин, що призвели до несвоєчасного розкриття особливої Інформації, тривалий час Товариству не вдавалось у встановлені терміни розмістити особливу інформацію.
Вище зазначена особлива інформація про зміни в складі посадових осіб Товариства, оприлюднюється Емітентом в порядку та в спосіб визначені Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», а саме: в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР розкривається 21.05.2014 р., також 21.05.2014 особливу інформацію буде розміщено на власній сторінці в мережі Інтернет ПАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр» - http://00292304.smida.gov.ua/

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконавчий директор Івженко Марина Олександрівна