Тел.: +38 063 582 01 01
53282, Україна, Дніпропетровська область, Нікопольський район, селище Кам*янське, вул. Озерна, буд. 40

Промислова розробка Новопавлiвського родовища почалась в 1928 р.
З 1 листопада 1955 р. пiдприємству надано статус самостiйного пiдприємства - Новопавлiвський кам*яний кар*єр (наказ тресту "Днiпробуддеталь" № 399 вiд 20 жовтня 1955 р.).
В 1956 р. було введено в експлуатацiю дробильно-сортувальний цех № 1, в 1971 р. - дробильно-сортувальний цех № 2. Пiдприємство було пiдпорядковано корпорацiї Укрбудматерiали.
В 1996 р. в процесi приватизацiї державне пiдприємство Новопавлiвський гранiтний кар*єр було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Новопавлiвський гранiтний кар*єр" (наказ Регiонального вiддiлення Фонду держмайна України по Днiпропетровськiй областi № 12/259-АО вiд 30.10.1996 р.).
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р. № 514-XI, 26 березня 2010 року черговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Новопавлівський гранітний кар*єр» прийнято рішення про зміну найменування на публічне акціонерне товариство. Остання реєстрація змін до Статуту проведена 29.03.2011 року Нікопольською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області.
Основним видом продукцiї, що виробляє пiдприємство є щебiночна продукцiя:
-щебiнь рiзних фракцiй;
-гранiтний вiдсiв дроблений збагачений;
-крихта крупнозерниста гранiтна для виробництва кровельних матерiалiв;
- вiдсiв гранiтний дроблений збагачений 0,25-2 мм.
ПАТ "Новопавлiвський гранiтний кар*єр" не має дочiрнiх пiдприємств,фiлiй та представництв.
ПАТ "Новопавлiвський гранiтний кар*єр" складається з трьох основних цехiв: гiрничий, цех гiрничого внутрiшньокар*єрного транспорту та дробильно-сортувальний цех, двох допомiжних - залiзничний та ремонтно-механiчний. Всi цехи знаходяться на територiї пiдприємства.
В своїй галузi пiдприємство майже не має конкурентiв, оскiльки за своїми фiзико-хiмiчними характеристиками наш гранiт вiдповiдає нормам ДСТУ -Б.В.2-75-98.
За санiтарно-радiацiйними характеристиками - вiдповiдає першiй будiвельнiй группi.
В технологiчному процесi виробництва приймає участь режим промивки.  Інформація про емітента

Документи

Код ЄДРПОУ: 00292304 - Приватне акціонерне товариство "Новопавлівський гранітний кар'єр"

Звітність

Код ЄДРПОУ: 00292304 - Приватне акціонерне товариство "Новопавлівський гранітний кар'єр"
Інформація 5 та більше %

Дані станом на 3 кв 2023 р.

Депозитарій Власник Цінні папери Від загальної кількості (%)
ЕДРПОУ Назва Вид особи Найменування, код ЄДРПОУ, країна Вид, форма випуску та форма існування Номінальна вартість Кількість
за даними депозитарної установи - (Код за ЄДРПОУ: )
- фізична Горбань Володимир Володимирович

Акція проста бездокументарна іменна 0.25 3246952 44.4864
- фізична Ченська Наталія Вікторівна

Акція проста бездокументарна іменна 0.25 1788196 24.5000
- фізична Кармінський Олександр Олександрович

Акція проста бездокументарна іменна 0.25 1603704 21.9723
Рік Квартал
2023 3 2 1
2022 4 3 2 1
2021 4 3 2 1
2020 4 3 2 1
2019 4 3 2 1
2018 4 3 2 1
2017 4 3 2 1
2016 4 3 2 1
2015 4 3 2 1
2014 4 3 2 1
2013 4 3 2 1
2012 4 3 2 1
2011 4 3 2 1
2010 4 3
  Річна інформація (XML)
  Особлива інформація (XML)
  Повідомлення емітентів
  Річна інформація
  Hерегулярна інформація
  Річна інформація (Архів)
  Правопорушення
  Опублікування регульованої інформації

КОНТАКТИ

Приватне акціонерне товариство "Новопавлівський гранітний кар'єр" - Код ЄДРПОУ: 00292304

53282, Україна, Дніпропетровська область, Нікопольський район, селище Кам*янське, вул. Озерна, буд. 40

+38 063 582 01 01

00292304.smida.gov.ua